Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả - QL1 tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa

  • Tên dự án: Hầm đường bộ qua Đèo Cả - QL1 tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Công ty CP tư vấn Xây dựng Hoàng Long
  • Địa điểm xây dựng: QL1 tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa
  • Phạm vi công việc: Khảo sát - thiết kế BVTC.

 

Bài viết khác