Hợp tác

Trong quá trình xây dựng và phát triển ICOFFSHORE đã có nhiều hợp tác về Đào tạo, Khoa học công nghệ và Sản xuất với các đối tác trong và ngoài nước.

+ Hợp tác quốc tế: Đại học Tây Úc (UWA); Viện nghiên cứu khoa học Bureau Veritas (France); Trường Đại học Trung tâm Paris (ECP); Khoa nghiên cứu xây dựng Doris Engineering (France); AMOG Consulting - Úc;…

+ Hợp tác trong nước: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí biển (NIPI - Vietsovpetro); Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C); Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR); Cục Hàng Hải Việt Nam (Vinamarine); …