Lập dự án, khảo sát, thiết kế

Dự án khu du lịch Bình Tiên

Dự án khu du lịch Bình Tiên

Dự án Đầu tư xây dựng âu tàu Bình Tiên

Chi tiết
Công viên Đại Dương Sơn Trà

Công viên Đại Dương Sơn Trà

Tư vấn thiết kế xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ. Dự án: Công viên Đại Dương Sơn Trà.

Chi tiết
Khu neo đậu tránh trú bão cảng Cửa việt

Khu neo đậu tránh trú bão cảng Cửa việt

Lập hồ sơ thiết kế cơ sở. Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cảng Cửa Việt.

Chi tiết
Dự án Khu dịch vụ Du lịch Đỉnh Hương

Dự án Khu dịch vụ Du lịch Đỉnh Hương

Tư vấn thiết kế xây dựng. Dự án: Khu dịch vụ du lịch Đỉnh Hương. Tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Chi tiết
Trung tâm Văn hóa Làng chài Cửa Vạn - Hạ Long

Trung tâm Văn hóa Làng chài Cửa Vạn - Hạ Long

Tư vấn thiết kế GĐ1 và GĐ2. Dự án: Trung tâm Văn hóa Làng chài Cửa Vạn - Hạ Long.

Chi tiết