Nhánh dự án KHCN cấp Nhà nước ĐTB 11.4 (2008-2011)

Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước: "Nghiên cứu chống ăn mòn và xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo dưỡng các công trình quốc phòng tại vùng biển Trường sa và DKI", ký hiệu  ĐTB 11.4, là một dự án nhánh thuộc Dự án Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước "Điều tra cơ bản, nghiên cứu xây dựng cơ sở quan trắc và công nghệ xử lý các yếu tố tự nhiên tác động lên công trình ở các vùng biển phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và tăng cường quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa Việt Nam”, ký hiệu ĐTB 11, thuộc Đề án 47 của Nhà nước, do Bộ Quốc phòng chủ trì.

Chủ nhiệm: PGS. TS. Đinh Quang Cường

Năm thực hiện: 2008-2011.

Các kết quả chính: Đề tài đã đề xuất các dự thảo tiêu chuẩn phục vụ thiết kế và sửa chữa các công trình tại khu vực Trường Sa và DKI và đã đi sâu nghiên cứu lan truyền sóng lên thềm dốc của đảo san hô dùng mô hình vật lý trong bể sóng. Kết quả nghiên cứu trên mô hình vật lý của đề tài đã được ứng dụng để đảm bảo an toàn cho kè bờ mở rộng đảo Trường Sa Lớn năm 2016.

Hình 1. Mô hình thí nghiệm trong bể sóng

Hình 2. Báo cáo kết quả nhánh dự án