Tư vấn thẩm tra

Cảng tổng hợp Cái Mép

Cảng tổng hợp Cái Mép

Thẩm tra TKCS - TKBVTC; Thẩm tra TKCS - TKBVTC điều chỉnh. Dự án: Cảng tổng hợp Cái Mép.

Chi tiết
Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Thẩm tra dự án ĐTXD; Thẩm tra TKBVTC và dự toán. Dự án: Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc.

Chi tiết
Cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kèo

Cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kèo

Thẩm tra TKCS - TKBVTC. Dự án: Cảng tổng hợp khu Công nghiệp Ông Kèo.

Chi tiết
Đê bao lấn biển - Vĩnh Tân

Đê bao lấn biển - Vĩnh Tân

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án: San gạt mặt bằng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Chi tiết
Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVC-MS)

Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến...

Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán. Dự án: Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVC-MS).

Chi tiết