Cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kèo

  • Tên dự án: Cảng tổng hợp khu Công nghiệp Ông Kèo
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Long Thuận
  • Địa điểm xây dựng: Nhơn Trạch, Đồng Nai. 
  • Phạm vi công việc: Thẩm tra TKCS - TKBVTC.

Bài viết khác

Đê bao lấn biển - Vĩnh Tân

Đê bao lấn biển - Vĩnh Tân

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án: San gạt mặt bằng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Chi tiết
Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVC-MS)

Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến...

Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán. Dự án: Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVC-MS).

Chi tiết
Cảng tổng hợp Cái Mép

Cảng tổng hợp Cái Mép

Thẩm tra TKCS - TKBVTC; Thẩm tra TKCS - TKBVTC điều chỉnh. Dự án: Cảng tổng hợp Cái Mép.

Chi tiết
Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Thẩm tra dự án ĐTXD; Thẩm tra TKBVTC và dự toán. Dự án: Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc.

Chi tiết