Đê bao lấn biển - Vĩnh Tân

  • Tên dự án: San gạt mặt bằng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân
  • Hạng mục: Hệ thống đê bao lấn biển
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam
  • Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Ninh Thuận  
  • Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Bài viết khác

Cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kèo

Cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kèo

Thẩm tra TKCS - TKBVTC. Dự án: Cảng tổng hợp khu Công nghiệp Ông Kèo.

Chi tiết
Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVC-MS)

Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến...

Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán. Dự án: Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVC-MS).

Chi tiết
Cảng tổng hợp Cái Mép

Cảng tổng hợp Cái Mép

Thẩm tra TKCS - TKBVTC; Thẩm tra TKCS - TKBVTC điều chỉnh. Dự án: Cảng tổng hợp Cái Mép.

Chi tiết
Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Thẩm tra dự án ĐTXD; Thẩm tra TKBVTC và dự toán. Dự án: Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc.

Chi tiết