Lập dự án, khảo sát, thiết kế

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại...

Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP.Đà Nẵng và cơ sở đào tạo.

Chi tiết
Sở chỉ huy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng

Sở chỉ huy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng

Lập dự án, Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Dự án: Xây dựng Sở chỉ huy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết
Khách sạn Hoàng An Nha Trang

Khách sạn Hoàng An Nha Trang

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Thiết kế BVTC. Khách sạn và căn hộ Du lịch Hoàng An - Nha Trang.

Chi tiết
Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hoàng Mai

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hoàng...

Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hoàng Mai.

Chi tiết