Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo

  • Tên dự án: Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và cơ sở đào tạo.
  • Chủ đầu tư: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
  • Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng
  • Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán.

 

Bài viết khác

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Chi tiết
Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng...

Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

Chi tiết
Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

khảo sát hiện trạng các giàn khoan Mỏ Bạch Hổ và mỏ Rạng Đông

Chi tiết
Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực quần đảo Trường Sa

Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực...

Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực đảo quần Trường Sa

Chi tiết