Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

  • Tên dự án: Dự án thu gom khí Đại Hùng 2.
  • Địa điểm xây dựng: Mỏ Đại Hùng nằm tại lô 05-1A thuộc vùng nước sâu bể Nam Côn Sơn.
  • Phạm vi công việc: Phân tích, đánh giá tải trọng của giàn Đại Hùng 2.

Bài viết khác

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại...

Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP.Đà Nẵng và cơ sở đào tạo.

Chi tiết
Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Chi tiết
Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

khảo sát hiện trạng các giàn khoan Mỏ Bạch Hổ và mỏ Rạng Đông

Chi tiết
Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực quần đảo Trường Sa

Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực...

Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực đảo quần Trường Sa

Chi tiết