Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

 

Dự án: Đèn biển Đảo Sinh Tồn

Địa điểm xây dựng: Đảo Sinh Tồn

Cấp đèn biển: Cấp II

     

Dự án:  Đèn biển Đảo Sơn Ca

Địa điểm xây dựng: Đảo Sơn Ca

Cấp đèn biển: Cấp II

 
     
 

Dự án: Đèn biển Trường Sa

Địa điểm xây dựng: Đảo Trường Sa

Cấp đèn biển: Cấp II

     

Dự án: Đèn biển Đảo Nam Yết

Địa điểm xây dựng: Đảo Nam Yết

 Cấp đèn biển: Cấp II

 

Bài viết khác

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại...

Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP.Đà Nẵng và cơ sở đào tạo.

Chi tiết
Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng...

Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

Chi tiết
Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

khảo sát hiện trạng các giàn khoan Mỏ Bạch Hổ và mỏ Rạng Đông

Chi tiết
Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực quần đảo Trường Sa

Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực...

Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực đảo quần Trường Sa

Chi tiết