Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

  • Tên dự án: Đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ
  • Địa điểm xây dựng: mỏ Bạch Hổ và mỏ Rạng Đông
  • Phạm vi công việc: Tư vấn khảo sát hiện trạng các giàn khoan.

Bài viết khác

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại...

Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP.Đà Nẵng và cơ sở đào tạo.

Chi tiết
Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Chi tiết
Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng...

Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

Chi tiết
Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực quần đảo Trường Sa

Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực...

Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực đảo quần Trường Sa

Chi tiết