Thiết kế, gia cố các công trình DKI - khu vực quần đảo Trường Sa

  • Tên dự án: Gia cố, sửa chữa công trình DKI
  • Địa điểm xây dựng: Khu vực quần Đảo Trường Sa
  • Phạm vi công việc: Thiết kế, thẩm tra, lập hồ sơ hoàn công: DKI10, DKI/14, DKI/15; DKI/16, DKI17; DKI18, DKI/19, DKI/20, DKI/21,...

Bài viết khác

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo

Dự án Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại...

Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP.Đà Nẵng và cơ sở đào tạo.

Chi tiết
Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Các công trình đèn biển trên quần đảo Trường Sa

Chi tiết
Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng...

Phân tích tính độc lập kết cấu giàn dầu giếng đại hùng II

Chi tiết
Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

Dự án đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ

khảo sát hiện trạng các giàn khoan Mỏ Bạch Hổ và mỏ Rạng Đông

Chi tiết