Dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

  • Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
  • Chủ đầu tư: Ban Điều hành dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 - Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng (BDCC)
  • Địa điểm xây dựng: Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
  • Phạm vi công việc: Thẩm tra dự toán.

  

Bài viết khác