Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Hải Dương

  • Dự án: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương.
  • Địa điểm công trình: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
  • Phạm vi công việc: Thiết kế các hạng mục như: Dây chuyền cán, bến cảng, ống khói,…

Bài viết khác

Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát...

Nội địa hóa hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Chi tiết
Nhà máy thép Việt Nhật

Nhà máy thép Việt Nhật

Tư vấn thiết kế - HM thiết kế toàn bộ máy và móng công trình ngầm. Dự án: Nhà máy cán thép dây và thép thanh cao cấp công suất 350.000 T/năm.

Chi tiết