Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

  • Tên dự án: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Sở y tế Vĩnh Phúc
  • Địa điểm xây dựng: Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Phạm vi công việc: Thẩm tra hồ sơ TKBVTC và dự toán.
  • Gói thầu số 1: San nền, kè đá, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, kênh tiêu, bãi đỗ xe, đường giao thông nội bộ.