Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu

  • Tên dự án:  ĐTXD công trình luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Hàng Hải III
  • Địa điểm xây dựng: tỉnh Trà Vinh.
  • Phạm vi công việc: Thẩm tra hồ sơ thiết kế.

  

Bài viết khác

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC và dự toán. Dự án: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết