Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn

  • Tên dự án: Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn
  • Chủ đầu tư: Công ty Điều hành đường ống Tây Nam
  • Địa điểm xây dựng: Kiên Giang
  • Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế Cơ sở; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật (FEED)

 

Bài viết khác

Tổng kho xăng dầu DKC

Tổng kho xăng dầu DKC

Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở và TKBVTC. Dự án: Tổng kho xăng dầu DKC.

Chi tiết