Tổng kho xăng dầu DKC

  • Tên dự án: Tổng kho xăng dầu DKC
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thiên Minh Đức
  • Địa điểm xây dựng: Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An
  • Phạm vi công việc: Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở và TKBVTC

Bài viết khác

Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn

Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn

Thẩm tra thiết kế Cơ sở; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật (FEED). Dự án: Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

Chi tiết