Kho dung môi hóa chất Petrolimex Đình Vũ

  • Tên dự án: Kho dung môi hóa chất Petrolimex Đình Vũ
  • Địa điểm xây dựng: KCN Đình Vũ - TP Hải Phòng
  • Diện tích: 25.370 m2, với 11 bể trụ đứng có dung tích 1.000 m3 – 2.500 m3/bể. Tổng sức chứa: 18.000m3
  • Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình.

   

Bài viết khác

Kho xăng dầu Cù Lao Tào

Kho xăng dầu Cù Lao Tào

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình: Kho xăng dầu Cù Lao Tào

Chi tiết