Kho xăng dầu Cù Lao Tào

  • Tên dự án: Kho xăng dầu Cù Lao Tào
  • Địa điểm xây dựng:  TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Quy mô: 150.000 m3
  • Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình.

Bài viết khác

Kho dung môi hóa chất Petrolimex Đình Vũ

Kho dung môi hóa chất Petrolimex Đình Vũ

1. Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng. Hạng mục: cung cấp và thi công bê tông ly tâm DWL D400A. Công trình: Kho dung môi hóa chất Petrolimex Đình Vũ. 2. Tư vấn giám sát xây dựng. Hạng mục: thi công xây lắp móng các bể chứa DMHC và bể PCCC; GCLĐ thân bể, thiết bị bể, cầu thang mái bể. Công trình: Kho dung môi hóa chất Petrolimex Đình Vũ.

Chi tiết