Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (GĐ mở đầu)

  • Tên dự án: ĐTXD bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (GĐ mở đầu)
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Vân Phong
  • Địa điểm xây dựng:  xã Vạn Hạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
  • Phạm vi công việc: Giám sát thi công xây dựng.

Bài viết khác

Đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600Cv - tại Cô Tô

Đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600Cv - tại Cô Tô

Tư vấn giám sát thi công xây lắp. Dự án: Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết
Công trình cảng cá Xuân Hội - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Công trình cảng cá Xuân Hội - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Giám sát thi công xây dựng. Dự án: Công trình cảng cá Xuân Hội.

Chi tiết