Đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600Cv - tại Cô Tô

  • Tên dự án: Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
  • Tên công trình: Đê chắn sóng kết hợp bến cập tày 600CV
  • Chủ đầu tư: UBND huyện Đảo Cô Tô
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
  • Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công xây lắp.

 

Bài viết khác

Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (GĐ mở đầu)

Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (GĐ mở đầu)

Giám sát thi công xây dựng. Dự án: ĐTXD bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (GĐ mở đầu).

Chi tiết
Công trình cảng cá Xuân Hội - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Công trình cảng cá Xuân Hội - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Giám sát thi công xây dựng. Dự án: Công trình cảng cá Xuân Hội.

Chi tiết