Công trình cảng cá Xuân Hội - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  • Tên dự án: Công trình cảng cá Xuân Hội
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng cảng cá Xuân Hội
  • Địa điểm xây dựng: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  
  • Phạm vi công việc: Giám sát thi công xây dựng.

Bài viết khác

Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (GĐ mở đầu)

Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (GĐ mở đầu)

Giám sát thi công xây dựng. Dự án: ĐTXD bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (GĐ mở đầu).

Chi tiết
Đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600Cv - tại Cô Tô

Đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600Cv - tại Cô Tô

Tư vấn giám sát thi công xây lắp. Dự án: Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết