Nhà máy Quy chế Từ Sơn

  • Tên dự án: Xây dựng cơ sở sản xuất mới, di chuyển cơ sở cũ, đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất nhà máy Quy chế Từ Sơn
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí
  • Địa điểm xây dựng: TT Từ Sơn, huyện từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
  • Phạm vi công việc: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Bài viết khác